USA:s tullar på stål och aluminium

USA:s president skrev den 8 mars 2018 under beslutet att införa tullar på import av stål och aluminium. Beslutet trädde i kraft 23 mars 2018 med tillfälliga undantag för EU och sex länder. Men från 1 juni 2018 drabbas även stålimporten från EU till USA av en 25-procentig tull och exporten av aluminium en 10-procentig tull.

Stål

De varor som omfattas av de amerikanska ståltullarna är allt stål som tillverkas av amerikanska stålverk. Varor som omfattas är halvfärdiga produkter, plåt, band stång, rör m.m. Såväl vanligt stål (kolstål) som rostfritt och legerat stål ingår.

Nästan all svensk stålexport till USA (85-90 procent) omfattas av de amerikanska åtgärderna.

Varorna finns listade på sidan 21 i det amerikanska handelsdepartementets rekommendationer till åtgärder

Aluminium

Varor som omfattas är obearbetad aluminium, stång och profiler, tråd, plåt, band, folier, rör, rördelar och vissa andra varor.

De aluminiumvaror som omfattas finns listade på sidan 20 i det amerikanska handelsdepartementets rekommendationer till åtgärder

232-undersökning

Beslutet om att införa tullar på stål och aluminium föregicks av en så kallad 232-undersökning.  Sektion 232 i USA:s Trade Expansion Act från 1962, ger presidenten rätt att inleda undersökningar för att avgöra om den nationella säkerheten hotas av importen.