USA:s tullar på stål och aluminium

USA:s president skrev den 8 mars 2018 under beslutet att införa tullar på import av stål och aluminium. Beslutet trädde i kraft 23 mars 2018 och innebär en 25-procentig tull på stål samt en 10-procentig tull på aluminium vid import till USA. Från 1 januari 2022 undantas viss import från EU från tilläggstullarna genom att USA inför ett kvotsystem.

Stål

De varor som omfattas av de amerikanska ståltullarna är allt stål som tillverkas av amerikanska stålverk. Varor som omfattas är halvfärdiga produkter, plåt, band stång, rör m.m. Såväl vanligt stål (kolstål) som rostfritt och legerat stål ingår.

Nästan all svensk stålexport till USA (85-90 procent) omfattas av de amerikanska åtgärderna. Från den 1 januari 2022 finns det dock möjlighet för amerikanska importörer att ansöka om kvot vid import av stål från EU för att undvika tilläggstull.

Varorna finns listade på sidan 21 i det amerikanska handelsdepartementets rekommendationer till åtgärder

Aluminium

Varor som omfattas är obearbetad aluminium, stång och profiler, tråd, plåt, band, folier, rör, rördelar och vissa andra varor.

De aluminiumvaror som omfattas finns listade på sidan 20 i det amerikanska handelsdepartementets rekommendationer till åtgärder. Från den 1 januari 2022 finns det dock möjlighet för amerikanska importörer att ansöka om kvot vid import av aluminium från EU för att undvika tilläggstull.

232-undersökning

Beslutet om att införa tullar på stål och aluminium föregicks av en så kallad 232-undersökning.  Sektion 232 i USA:s Trade Expansion Act från 1962, ger presidenten rätt att inleda undersökningar för att avgöra om den nationella säkerheten hotas av importen.