EU:s skyddsåtgärder för stål

EU:s definitiva skyddsåtgärder för vissa stålprodukter innebär att företag måste ansöka om kvoter för sin import. Annars får man en tilläggstull på 25 procent. Här kan du se hur det går till.

1. Kolla om företagets produkter berörs

Kontrollera om just ditt företags produkt omfattas av skyddsåtgärderna. Gå in och läs i förordningen, se länk nedan, och titta i bilaga II, sid 24, där alla produkter och deras varukoder står listade. Observera att varor från vissa utvecklingsländer är undantagna, information om detta hittas i ändringsförordningensförordningens bilaga I, sid 23.

2. Om ja, kolla tullkvoten

Omfattas ert företags produkt av EU-förordningen? Gå in och kontrollera tullkvotens status.  Finns det kvantitet kvar att ansöka om? Gå in och se efter på EU-kommissionens webbplats för utnyttjande av tullkvoterna. Tullkvotens löpnummer för företagets produkt finns i förordningens bilaga II, sid 24.

3. Ansök om kvottilldelning vid tulldeklarationen

Ansök om att få ta del av kvoten när det är dags att tulldeklarera företagets produkter, kom ihåg att även ansöka om att få ta del av kvoten i tulldeklarationen. Information om hur ni ansöker om tullkvot hittar ni på Tullverkets hemsida. Om företaget inte ansöker om att få ta del av kvoten kommer en tilläggstull på 25 procent att tas ut.  

Företaget kan få hjälp med frågor om er kvotansökan genom att kontakta Tullverket. Det är Tullverket som ansvarar för ansökningsprocessen gällande kvottilldelningen.