EU:s skyddsåtgärder för stål

EU:s definitiva skyddsåtgärder för vissa stålprodukter innebär att företag måste ansöka om kvoter för sin import. Annars får man en tilläggstull på 25 procent. Här kan du se hur det går till.

Från den 1 maj 2022 baserar sig reglerna för EU:s stålkvoter på EU-kommissionens sjätte ändring av åtgärderna. Ändringen innebär att kvoterna beräknas om då vissa länder som tidigare varit undantagna med anledning av ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU nu ska omfattas av skyddsåtgärderna.

1. Kolla om företagets produkter berörs

Kontrollera om ditt företags produkt omfattas av skyddsåtgärderna i den sjätte ändringen av förordningen för slutgiltiga skyddsåtgärder för stål. Här finns uppgift om vilka produkter som omfattas, tullkvotsvolymer och löpnummer, som du behöver för att kolla tullkvoten. Se bilaga II tabell IV.1 "Tullkvoternas volym", EU-kommissionens sjätte ändring av förordningen.

Observera att varor från vissa utvecklingsländer är undantagna från skyddsåtgärderna. Du finner information om detta i bilaga I, "Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna".

2. Om ja, kolla tullkvoten

Omfattas ert företags produkt av EU-förordningen? Gå in och kontrollera tullkvotens status med hjälp av tullkvotens löpnummer.  Finns det kvantitet kvar att ansöka om? Gå in och se efter på EU-kommissionens webbplats för utnyttjande av tullkvoterna. 

3. Ansök om kvottilldelning vid tulldeklarationen

Ansök om att få ta del av kvoten när det är dags att tulldeklarera företagets produkter. Kom ihåg att även ansöka om att få ta del av kvoten i tulldeklarationen. Information om hur ni ansöker om tullkvot hittar ni på Tullverkets hemsida. Om företaget inte ansöker om att få ta del av kvoten kommer en tilläggstull på 25 procent att tas ut.  

Företaget kan få hjälp med frågor om er kvotansökan genom att kontakta Tullverket. Det är Tullverket som ansvarar för ansökningsprocessen gällande kvottilldelningen.