Exportera industriprodukter till Sydkorea

Sydkorea tog bort tullarna på de flesta industriprodukter direkt när avtalet trädde ikraft. Resterande tullar på industrivaror togs bort successivt åren efter avtalets ikraftträdande. Samtliga tullar på industrivaror från EU är nu borttagna vilket betyder att alla industriprodukter kan importeras tullfritt in till Sydkorea så länge produkternas ursprungsregler uppfylls.

Det innebär bland annat att produkter såsom läkemedel, medicinsk utrustning, träartiklar, produkter av järn och stål, motorfordon samt textilier och kläder är tullfria när de importeras in till Sydkorea, under förutsättningen att ursprungsreglerna för produkterna uppfylls.

Det här gäller för just din vara

För att ta reda på vad som gäller för just din vara rekommenderas att du besöker Market Access Database (MADB). MADB är ett verktyg som Europeiska kommissionen skapat som underlättar för europeiska företag som vill exportera eller importera. I databasen kan du hitta Sydkoreas exakta importtullsats för din produkt. Gör så här:

  1. Gå till Market Access Database.
  2. Fyll i "South Korea" i fältet för land.
  3. Fyll i varukoden i fältet "Product code" och klicka på "Search". Om du inte känner till tullkoden, klicka på "Find product code" och hitta varan i listan.
  4. I sökresultatet hittar du din produkts tullkod och olika typer av importtullar (i kolumnerna till höger). De tullsatser som är relevanta för dig är i kolumnerna MFN, som listar importtullar utanför avtalet mellan EU och Sydkorea, samt kolumn EU, som listar importtullar inom avtalet.

Det är alltså tullen som är angiven under "EU" som gäller om din vara uppfyller avtalets ursprungsregler. För att få tullfrihet måste produkternas ursprungsregler uppfyllas och rätt dokumentation måste skaffas fram. Läs mer om ursprungsreglerna och ursprungsbevis här.

Åtaganden om tekniska regler

Avtalet innehållet också åtaganden om tekniska regler.