Hitta Kanadas importtullsatser i Market Access Database

Vill du ta reda på din varas tullkod eller vilken tullsats som importören i Kanada ska betala? Market Access Database, MADB, är ett verktyg från EU-kommissionen som underlättar för europeiska företag som vill exportera eller importera. I databasen finns:

  • Information om gällande tullsatser
  • Relevanta dokument och andra krav för att kunna exportera eller importera från/till EU.
  • Problem (handelshinder) som kan upplevas på marknader utanför EU
  • Handelsstatistik
  • Handelsprocedurer
  • Marknadsinformation

Informationsfilm om Market Access Database (på svenska)

Sökguide

Hitta Kanadas importtullsats för din produkt

  • Gå till Market Access Database.
  • Fyll i "Canada" i fältet för land.
  • Fyll i varukoden i fältet "Product code" och klicka på "Search". Om du inte känner till tullkoden, klicka på "Find my product code" och hitta varan i listan.
  • I sökresultatet hittar du din produkts tullkod och olika typer av importtullar (i kolumnerna till höger). De tullsatser som är relevanta för dig är i kolumnerna MFN, som listar importtullar utanför Ceta, samt kolumn EU, som listar importtullar inom Ceta.