Hitta Japans importtullsatser i Market Access Database

Vill du ta reda på din varas tullkod eller vilken tullsats som betalas vid import till Japan? Market Access Database, MADB, är ett verktyg från EU-kommissionen som underlättar för europeiska företag som vill exportera eller importera. I databasen finns:

 • Information om gällande tullsatser
 • Information om ursprungsregler i EU:s frihandelsavtal
 • Tidsplan för nedtrappning av tullar enligt EU:s frihandelsavtal (gäller bara för Ceta och frihandelsavtalet med Japan)
 • Relevanta dokument och andra krav för att kunna exportera från EU till olika länder
 • Problem (handelshinder) som kan upplevas på marknader utanför EU
  Handelsstatistik
 • Procedurer vid import i olika länder världen runt
 • Marknadsinformation

Informationsfilm om Market Access Database (på svenska)

Sökguide - hitta Japans importtullsats för din produkt

 1. Gå till Market Access Database.
 2. Fyll i "Japan" i fältet för land.
 3. Fyll din varas tullkod i fältet "Product code" och klicka på "Search". Om du inte känner till tullkoden, klicka på "Find my product code" och hitta varan i listan (eller använd sökfältet för att söka din vara).
 4. I sökresultatet hittar du din produkts tullkod och olika typer av importtullar (i kolumnerna till höger). Den tullsats som är relevant för dig finns i kolumn EU, som listar tullar som tillämpas för importer till Japan av produkter som har ursprung i EU.
 5. Klicka på RoO (längst ut till höger) för att få information om den ursprungsregel som din produkt måste uppfylla för att kunna importeras med tullsatsen som anges i kolumn EU.
 6. Klicka på "Schedule" (längs ut till höger) för att se hur tullarna kommer att trappas ner under de kommande åren. På samma länk, klicka dig fram till information om tullkvoter (detta gäller för vissa jordbruksprodukter). Om tullsatsen i kolumn EU är 0%, då finns ingen kolumn "Schedule" eftersom produkten är redan tullfri för import till Japan.

Under fliken ”Procedures and formalities” (högst upp på sidan) hittar du information om vilka dokument behövs för att kunna exportera till Japan (inklusive särskilda krav).