EU:s handelsavtal förenklar handeln

Handeln mellan världens länder regleras i första hand av världshandelsorganisationen, WTO:s, regelverk. Ibland sluts frihandelsavtal mellan länder för att ytterligare underlätta handeln. Här presenterar vi handelsrelationerna med de partner som är särskilt viktiga för Sverige.

Eftersom Sverige är ett av EU:s medlemsländer sluter Sverige inte egna frihandelsavtal utan ingår i EU:s frihandelsavtal. Här nedan kan du se vad som gäller för våra viktigaste handelspartner. Om du inte finner landet som du söker efter i vår lista – gå till EU-kommissionens webbplats där handelsrelationen med alla länder i världen finns redovisad.

 • Argentina (Mercosur)

  Kartillustration mercosur

  Status: Pågående förhandlingar

  Frihandelsavtalet kommer att öka transparensen och förutsägbarheten samt förenkla handeln mellan EU och Argentina.

  Läs mer

 • Australien

  Kartillustration Australien

  Status: Pågående förhandlingar

  Avtalet kommer att omfatta handel med varor, tjänster, offentlig upphandling, investeringar, immateriella rättigheter. Förhandlingar förväntas pågå under hela 2020.

  Läs mer
 • Brasilien (Mercosur)

  Kartillustration mercosur

  Status: Pågående förhandlingar

  Frihandelsavtalet kommer att öka transparensen och förutsägbarheten samt förenkla handeln mellan EU och Brasilien.

  Läs mer

 • Chile

  Kartillustration Chile

  Status: Pågående förhandlingar

  EU förhandlar för närvarande om ett nytt frihandelsavtal med Chile. Avtalet ska moderniseras och ersätta det nuvarande frihandelsavtalet som varit i kraft sedan 2002.

  Läs mer
 • Hongkong

  Status: WTO:s regelverk gäller

  WTO:s regelverk gäller för handeln mellan EU och Hongkong.

  Läs mer
 • Indien

  Kartillustration Indien

  Status: Pausade förhandlingar

  Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien startade 2007, men förhandlingarna har legat nere sedan 2013.

  Läs mer
 • Indonesien

  Kartillustration Indonesien

  Status: Pågående förhandlingar

  Avsikten är att nå ett brett avtal där det inte bara ingår avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, immaterialrätt, konkurrens och hållbar utveckling.

  Läs mer
 • Island (EES)

  Island har ett handelsavtal med EU som gör att fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital också gäller dem.

  Läs mer

 • Japan – frihandelsavtalet med EU

  Kartillustration Japan

  Status: Avtal i kraft

  Frihandelsavtalet med Japan, Economic Partnership Agreement (EPA), skapar nya möjligheter för EU:s företag på den japanska marknaden och vice versa.

  Läs mer
 • Ceta – frihandelsavtalet mellan Kanada och EU

  Kartillustration Kanada

  Status: Delvis i kraft

  Ceta, Comprehensive Economic Trade Agreement, innebär att företag från EU får ett utökat tillträde till den kanadensiska marknaden och vice versa.

  Läs mer
 • Kina

  Status: WTO:s regelverk gäller

  För handeln mellan EU och Kina är det Världshandelsorganisationens regelverk som gäller. Förhandlingar pågår om ett investeringsavtal.

  Läs mer
 • Liechtenstein (EES)

  Liechtenstein har ett handelsavtal med EU som gör att fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital också gäller dem.

  Läs mer

 • Mercosur

  Kartillustration Mercosur

  Status: Pågående förhandlingar

  EU förhandlar om ett frihandelsavtal med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, grundarna av Mercosur. I juni 2019 nåddes en principöverenskommelse som tar avtalet ett steg närmare slutförhandling.

  Läs mer
 • Mexiko

  Kartillustration Mexico

  Status: Pågående förhandlingar

  EU och Mexiko nådde den 21 april 2018 en så kallad principöverenskommelse om ett nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko. Det återstår dock ett antal steg i processen innan avtalet kan träda i kraft.

  Läs mer
 • Norge (EES)

  Norge har ett handelsavtal med EU som gör att fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital också gäller dem.

  Läs mer

 • Nya Zeeland

  Kartillustration Nya Zeeland

  Status: Pågående förhandlingar

  EU förhandlar sedan 2018 med Nya Zeeland om ett frihandelsavtal. Under 2019 hölls fyra förhandlingsrundor där framsteg gjordes på de flesta områden. Förhandlingarna förväntas pågå under hela 2020.

  Läs mer
 • Paraguay (Mercosur)

  Kartillustration Mercosur

  Status: Pågående förhandlingar

  Frihandelsavtalet kommer att öka transparensen och förutsägbarheten samt förenkla handeln mellan EU och Paraguay.

  Läs mer

 • Ryssland

  Status: Avbrutet samarbete

  Det ekonomiska samarbetet mellan EU och Ryssland är för närvarande avbrutet.

  Läs mer
 • Saudiarabien

  Förhandlingarna om frihandelsavtal är uppskjutna tills vidare, men 2017 valde parterna att inleda en dialog om handel och investeringar i samverkan med den privata sektorn.

  Läs mer
 • Schweiz

  Status: Bilaterala avtal i kraft

  Schweiz och EU:s ekonomiska och handelsrelationer styrs huvudsakligen av en serie bilaterala avtal. Schweiz inför vissa delar av EU-lagstiftningen mot att landet får tillgång till en del av EU:s inre marknad.

  Läs mer
 • Singapore

  Kartillustration Singapore

  Status: Frihandelsavtal i kraft

  Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore trädde i kraft den 21 november 2019.

  Läs mer
 • Storbritannien

  Status: Har lämnat EU

  Storbritannien har lämnat EU. Fram till den 31 december 2020 gäller övergångsregler för handeln mellan EU och Storbritannien, vilket innebär att villkoren under denna tid är precis som när Storbritannien var EU-medlem.

  Läs mer
 • Sydkorea – frihandelsavtalet med EU

  Kartillustration Sydkorea

  Status: Avtal i kraft

  En stor del av tullarna i handeln mellan parterna har tagits bort. Avtalet skapar också gemensamma och förutsägbara regler för tjänstehandel och investeringar.

  Läs mer
 • Thailand

  Kartillustration Thailand

  Status: Pausade förhandlingar

  Avsikten är att nå ett brett avtal där det inte bara ingår avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling och hållbar utveckling.

  Läs mer
 • Turkiet

  Status: Tullunion i kraft

  EU och Turkiet har en tullunion sedan 1995. Den omfattar alla industrivaror.

  Läs mer
 • Ukraina

  Kartillustration Ukraina

  Status: Avtal i kraft

  Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina trädde i kraft 2016.

  Läs mer
 • Uruguay (Mercosur)

  Kartillustration Mercosur

  Status: Pågående förhandlingar

  Frihandelsavtalet kommer att öka transparensen och förutsägbarheten samt förenkla handeln mellan EU och Uruguay.

  Läs mer

 • USA

  Status: Pausade förhandlingar

  Handelsförhandlingarna ska förhindra att handelsspänningarna mellan EU och USA ökar och där bakgrunden är USA:s höjda stål- och aluminiumtullar från 2018.

  Läs mer
 • Vietnam

  Kartillustration Vietnamn

  Status: Avslutade förhandlingar

  Den 30 juni 2019 undertecknade EU och Vietnam ett frihandelsavtal och ett investeringsskyddsavtal. Innan avtalet kan träda i kraft måste det godkännas av Vietnams parlament och EU-parlamentet.

  Läs mer
 • EES-länderna

  Status: Avtal i kraft

  Norge, Island och Liechtenstein har ett handelsavtal med EU (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES) som gör att fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital också gäller dem – med vissa undantag.

  Läs mer