Vad händer nu när Storbritannien lämnat EU?

Anneli Wengelin - webb 2-1.jpg

Anneli Wengelin, ämnesråd på Kommerskollegium

Storbritannien lämnade EU den 31 januari i år och nu gäller ett övergångsavtal. Det innebär att britterna har lämnat alla EU-institutioner. Däremot kommer företag och privatpersoner ha samma rättigheter och skyldigheter hela 2020. Under tiden förhandlar EU och Storbritannien om ett framtida avtal.

Vad händer nu när Storbritannien lämnat EU?

– Jag tycker vi ska sluta prata om vad som händer efter brexit. Nu är det frågan om vad som kommer att gälla efter 1 januari 2021. Fram till dess kommer företag och privatpersoner ha samma rättigheter och skyldigheter som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem, säger Anneli Wengelin.

Anneli Wengelin har de senaste åren utrett frågor som rör brexit och mött företagare och pratat om vad som händer efter brexit. Nu är hon Kommerskollegiums samordnare för det fortsatta arbetet.

Nu är vi där, så vad händer?

– Storbritannien lämnar EU. För företagen kommer det inte att bli någon praktisk skillnad under 2020. Men det är en övergångsperiod och företagen behöver förbereda sig för 1 januari 2021.

Vad händer då under övergångsperioden?

– Både EU och Storbritannien förbereder sig och gör sina prioriteringar inför förhandlingarna. De beräknas starta i början av mars och pågå under åtta månader.

Vad är det som ska förhandlas?

– Utgångspunkten är att man ska komma överens om ett modernt frihandelsavtal. Det innebär normalt att det inte bara handlar om tullar utan också om tjänster, immaterialrätt, offentlig upphandling och en rad andra områden. Hur långt man kan komma går inte att säga. Förhandlingar om frihandelsavtal brukar ta många år, men här har man en väldigt kort tid på sig att förhandla, vilket innebär att man måste prioritera det viktigaste.

Även med ett frihandelsavtal behöver företagen tulldeklarera och använda ursprungsintyg om man vill ha tullfrihet eller tullnedsättning. Det är ju företag som gör affärer med Norge vana vid?

– Men skillnaden mellan Storbritannien och Norge kommer ändå att bli stor. Norge ingår i EU:s inre marknad genom EES-avtalet. Reglerna och lagstiftningen ska tolkas på samma sätt i alla länder som ingår på den inre marknaden. Det går att vända sig till domstol om man anser att myndigheterna bryter mot EU-lagstiftningen. I ett vanligt frihandelsavtal är det tvistlösning stat mot stat som gäller, vilket ger företag ett svagare juridiskt skydd.

Vad råder du ett företag att göra under 2020?

– Håll koll, kartlägg och förbered företaget inför 1 januari 2021. Prata avtal och leveransvillkor med era affärspartners i Storbritannien och se till att ta reda på så mycket som möjligt om vad som kan komma att ske.

Var kan företag få aktuell information om vad som gäller?

– Både EU-kommissionen och Storbritannien har lagt ut information. Hur mycket av innehållet i förhandlingarna som de väljer att gå ut med öppet återstår att se.

Mer information