Övergångsperioden 2020

När Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020 trädde ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien i kraft.  Avtalet innebär att företag och privatpersoner får en respit, en möjlighet att under 2020 hinna förbereda sig ytterligare innan Storbritannien står helt utanför EU:s inre marknad.