Övergångsperioden 2020

När Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020 trädde ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien i kraft.  Avtalet innebär att företag och privatpersoner får en respit, en möjlighet att under 2020 hinna förbereda sig ytterligare innan Storbritannien står helt utanför EU:s inre marknad.

Utträdesavtalet gäller fram till 31 december 2020 och reglerar Storbritanniens övergång från att ha varit en fullvärdig EU-medlem till dess avtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft 1 januari.

Vad innebär utträdesavtalet (regeringens webb)