Nu fortsätter förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om ett nytt avtal

Emma-Savenborg-2-1.jpg

Emma Sävenborg, Kommerskollegiums brexitsamordnare

EU och Storbritanniens förhandlingar om ett gemensamt frihandelsavtal inleddes i mars. Sedan kom coronaviruset. Men nu är förhandlingarna igång igen. Emma Sävenborg, Kommerskollegiums brexitsamordnare, berättar om läget i förhandlingarna.

– Det var en full förhandling veckan före första majhelgen. Den här veckan inleds tredje förhandlingsomgången. Av de totalt nio förhandlingsrundor som var planerade fram tills juni blir det bara fyra på grund av coronapandemin, säger Emma Sävenborg.

Förhandlingarna genomförs nu digitalt vilket ställer stora krav på IT-säkerheten men också på förhandlarna som inte längre kan träffas personligen. Frågan är om förhandlingarna kommer att bli klara i tid.

– Högnivåmötet i juni mellan Storbritanniens premiärminister och EU-kommissionens ordförande kommer att få stor betydelse. Det är då parterna stämmer av vilka framsteg som gjorts i förhandlingarna och bestämmer om de ska begära en förlängning av förhandlingstiden. Annars behöver förhandlingarna vara klara i mitten av oktober för att avtalet ska hinna godkännas i tid, säger Emma Sävenborg.

Parallella förhandlingar

Under en förhandlingsomgång, en så kallad runda, tas alla förhandlingsområden upp parallellt. Frågor som rör varuhandeln förhandlas för sig och tjänster och investeringar för sig.

– Förhandlingarna med Storbritannien gäller ju många politikområden. Vi på Kommerskollegium analyserar och tar fram underlag till UD kring det som rör handelsfrågorna i förhandlingarna. Vi bidrar med handelstekniska analyser, statistik, kunskap om handelsregler och avvägningar som kan göras för att få ett så bra avtal som möjligt och minska risken för handelshinder och störningar för handeln.

UD i sin tur rapporterar till Statsrådsberedningen. På Brysselnivå har Sverige en ständig representant i medlemsländernas arbetsgrupp för brexitförhandlingarna. Dit rapporterar och förankrar EU-kommissionen sina ståndpunkter. Och där framför Sverige och övriga länders representanter sina synpunkter.

Det är EU-kommissionen som på mandat från EU-medlemsländerna förhandlar med Storbritannien. Alla områden förhandlas samtidigt.

– Enligt EU är ingenting klart förrän allt är klart. Man vill kunna ha möjlighet att väga olika möjliga förhandlingsresultat mot varandra.

Hur kan ett företag förbereda sig?

– I juli, efter högnivåmötet, kommer vi att få en bättre bild av vad som ska ske. Då vet vi om det blir en förlängning av förhandlingarna eller inte. Men vissa saker vet vi redan nu hur de kommer att förändras. Det spelar ingen roll vilken typ av frihandelsavtal man lyckas förhandla fram. Det blir förändringar, säger Emma Sävenborg.

Hon har två råd till företag:

  • Använd EU-kommissionens nya, uppdaterade information om de förändringar som faktiskt kommer att ske oavsett förhandlingsutgång.
    EU-kommissionens information om faktiska förändringar och förberedelser

  • Ha koll på de här hållpunkterna: Högnivåmötet i juni – efter det vet vi om det kommer bli en förlängning av övergångsperioden, samt slutet av november då ett avtal senast behöver presenteras för Europaparlamentet för att det ska hinna godkännas innan årets slut.