CE-märkning blir UKCA-märkning i Storbritannien

Från och med den 1 januari 2021 ska de flesta produkter som idag CE-märks istället vara försedda med det nya brittiska produktmärket UKCA, United Kingdom Conformity Assessed. Du som skickar produkter till Storbritannien kommer att bli exportör och många tidigare distributörer blir importörer. Det följande gäller om ditt företag skickar exporterar produkter till Storbritannien.

I många fall gör övergångsregler dock att det är möjligt att använda CE-märket på produkter i Storbritannien till, den 1 januari 2022. Det kan finnas särskilda övergångsregler för dina produkter och vissa produkter måste ha den nya märkningen redan nu. Du kan läsa mer om detta och vilka produkter det gäller för här:

Using the UKCA-marking på brittiska regeringens webbplats

Övergångsregler gör att produkter som var tillverkade före den 1 januari 2021 och satta på marknaden i EU, Norge, Island, Lichtenstein eller Storbritannien med ett CE-märke fortfarande får säljas.

Din tidigare distributör kan bli importör. Importörer har ansvar för att det finns teknisk dokumentation om att produktkraven uppfylls. Det är också importören som ska ha sina kontaktuppgifter på produkten om tillverkaren inte har utsett en representant som är ansvarig importör i Storbritannien. Läs mer på brittiska regeringens webbplats under rubrikerna Manufacturers och UK distributors and suppliers:

Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Tillverkare som behöver anlita ett tredjepartsorgan måste anlita ett brittiskt organ som på många sätt motsvarar ett anmält organ inom EU, men för brittiska marknaden. Här finns en lista på brittiska organ:

UK Market Conformity Assessment Bodies

Reglerna i EU för produkter förändras inte och EU godtar inte UKCA-märkning.
Särskilda regler kommer att gälla för kemikalier, läkemedel, läkemedel för djur, fordon och luftfart, medicintekniska produkter, järnvägsinteroperabilitet, byggprodukter, civila sprängämnen, eco-design, kosmetika, tobak och gödningsmedel. Länkar till relevanta brittiska webbsidor kan du hitta här:

Placing manufactured goods on the market in Great Britain

Brittiska regler om allmän produktsäkerhet som gäller alla produkter som inte ska UKCA-märkas och vissa aspekter av de produkter som ska märkas hittar du här:

General Product Safety Regulations 2005

På julafton 2020 enades EU och Storbritannien om ett avtal. För produktregler betyder avtalet att godkännanden för fordonskomponenter och för motorfordon i de delar som baseras på internationella helfordonsgodkännanden ska erkännas. Intyg för ekologisk produktion och vin ska också erkännas. För läkemedel gäller att GMP-resultat för anläggningar på den andra partens territorium ska erkännas. För andra produkter innebär avtalet inte att produktregler och märkningar erkänns. Det är dock positivt att avtalet innebär att brittiska regler även i fortsättningen ska baseras på standarder från ISO, IEC, ITU, Codex Alimentarius, UNECE och OIV.

Särskilda regler gäller för Nordirland där CE-märkta produkter kan sättas på marknaden även i fortsättningen. Det kommer att finnas en särskild märkning för Nordirland UKNI som kan användas som alternativ till CE-märkning. UKNI bara för marknaden i Nordirland, inte inom EU. Läs mer om produktmärkning i Nordirland här:

Using the UKNI marking