Efter brexit – transport och logistikfrågor

Guide till Brexit

Hur transporteras varorna till/från Storbritannien? Hur väl förberedd är ditt företags transportör för att kunna minimera riskerna för störningar i godsflödet? Har de alternativa transportvägar? Är transportören Authorised Economic Operator (AEO) som kan innebära smidigare och snabbare hantering?

På vilka orter sker införseln/utförseln idag? Om fysisk kontroll krävs vid import/export av företagets varor, var beredd på tidsmässiga fördröjningar. Vid behov, börja undersöka alternativa transportvägar.

Om era varor är restriktionsvaror, kan man föra in/ut tredjelandsvaror via dessa orter?

Varor med importrestriktioner – Tullverket

Kontakta den myndighet som är ansvarig för import för särskilda varor (Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Läkemedelsverket, etc. beroende på vara).

Är företagets varor tidskritiska, exempelvis lättförstörbara varor eller insatsvaror som ska monteras in i andra produkter för snabb vidareleverans? Risken för förseningar i handeln mellan EU och Storbritannien är stor. Fundera över hur eventuella fördröjningar i godsflödet ska hanteras. Hur stora fördröjningar klarar företaget av utan att verksamheten påverkas negativt? Behövs utökad lagerhållning för att säkra tillgången? Finns det andra leverantörer inom EU som kan ersätta en nuvarande samarbetspartner i Storbritannien för större tillförlitlighet?

Hur väl förberedda är dina leverantörer/underleverantörer i EU respektive Storbritannien? Vilka åtgärder har de vidtagit för att minimera riskerna för störningar i flödet? Ta reda på om de planerar/har gjort nödvändiga förberedelser för att kunna hantera brexit. Om inte, uppmana dem att göra det.

Hur priskänsliga är era varor? Den sammantagna effekten av ny administration och eventuella tullar samt lagringskostnader m.m. kan öka företagets transaktionskostnader påtagligt. Ta reda på vilka kostnader som kan tillkomma gällande företagets affärer med Storbritannien efter brexit. Fundera över hur kostnadsökningar ska hanteras.