Efter brexit – tjänstehandel

Säljer du tjänster till Storbritannien från Sverige? Det är osäkert vilka regler som kommer att gälla för att få fortsätta med det framöver. Det kan uppstå krav på tillstånd, nya tillståndsförfaranden, avgifter och andra administrativa hinder efter brexit.

Ömsesidigt erkännande – att tjänster tillåtna i Sverige automatiskt är tillåtna under samma villkor i Storbritannien – kommer inte längre att gälla och kan framöver påverka möjligheten att leverera tjänster.

Storbritanniens utträde från den inre marknaden innebär att en brittisk tjänsteutövare kommer att behöva visa att alla nödvändiga tillstånd, regler och auktoriseringar finns på plats för att kunna verka inom EU. Hur dessa tillstånd, regler och auktoriseringar ser ut är ännu oklart. Men regelverken kommer troligen vara en blandning av EU-lag och nationell lag.

Transporttjänster

Information om transport- och logistiktjänster

Finansiella tjänster

Från 1 januari 2021 kommer nuvarande EU-auktoriseringar för brittiska finansiella tjänster att upphöra.

EU och Storbritannien har slagit fast att de ska arbeta för att ha genomfört ekvivalensbedömningar till juni 2020, ett arbete som har försenats. Ekvivalensbeslut innebär, något förenklat, att relevanta brittiska lagstiftande och övervakande organs beslut får ett särskilt erkännande, att de anses likställda/ekvivalenta med EU:s motsvarande lagkrav. Besluten är dock begränsade till vissa typer av finansiella tjänster. De kan också återkallas av EU om förutsättningarna för beslutet ändras. Arbetet med ekvivalensbedömningar ligger utanför förhandlingen om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Resor och turism

Information om resor och turism

Audiovisuella tjänster

EU-regelverket för audiovisuella tjänster säger att ett företag som uppfyller regelverket i ett EU-medlemsland omfattas av så kallad freedom of reception, vilket betyder att företaget kan sända sitt innehåll i andra medlemsländer utan särskilt tillstånd. Från 1 januari 2021 upphör detta att gälla Storbritannien. Ett brittiskt företag inom den audiovisuella tjänstesektorn kommer därmed att behöva uppfylla regelverket i varje enskilt medlemsland där det vill sända sitt innehåll.