Efter brexit – tjänstehandel

Säljer du tjänster till Storbritannien från Sverige? Det är osäkert vilka regler som kommer att gälla för att få fortsätta med det framöver. Det kan uppstå krav på tillstånd, nya tillståndsförfaranden, avgifter och andra administrativa hinder efter brexit. Ömsesidigt erkännande, att tjänster tillåtna i Sverige automatiskt är tillåtna under samma villkor i Storbritannien, kommer inte längre gälla och kan framöver påverka möjligheten att leverera tjänster. Förbered företaget på att det inte med säkerhet förblir ”business as usual”.