Efter brexit – offentlig upphandling

Brukar ditt företag lämna anbud i offentliga upphandlingar i Storbritannien? Det är i dagsläget osäkert vilka regler som kommer att gälla  för offentlig upphandling efter 1 januari 2021. Det är med andra ord inte säkert att det kommer gå att lämna anbud i Storbritannien som tidigare. Om det fortsatt är möjligt att buda, vilka villkor gäller i så fall?

Förutsättningarna kring offentlig upphandling förhandlas just nu mellan EU och Storbritannien som en del i den framtida relationen efter 1 januari 2021.

EU har antagit en rad olika direktiv på upphandlingsområdet. I och med att de är direktiv så har de införlivats i brittisk rätt. Men efter 1 januari 2021 kan Storbritannien ändra eller upphäva dessa lagar, om inga övergångsarrangemang eller framtida avtal hindrar detta.

Storbritannien kommer efter övergångsperiodens slut att gå med Världshandelsorganisationens (WTO) särskilda upphandlingsavtal GPA – Government Procurement Agreement. EU-länderna och EU finns bland de 48 WTO-medlemmar som i dagsläget anslutit sig till WTO:s upphandlingsavtal vilket ger dem ettbättre tillträde till Storbritanniens upphandlingsmarknad– och vice versa – jämfört med länder som inte är undertecknat avtalet. Men GPA är fortfarande mer begränsat än ett frihandelsavtal, som i sin tur ger långt ifrån samma marknadsöppningar som den inre marknaden.

Från 1 januari 2021 kommer upphandlingsmöjligheter i Storbritannien publiceras i i ett eget system kallat Find a Tender. För alla upphandlingar som startat innan övergångsperiodens slut, kommer det nuvarande regelverket att fortsätta gälla.