Efter brexit – offentlig upphandling

Brukar ditt företag lämna anbud i offentliga upphandlingar i Storbritannien? Det är i dagsläget osäkert vilka regler som kommer att gälla beträffande offentlig upphandling efter 1 januari 2021 och om företag i EU kommer att få lämna anbud och i så fall på vilka villkor. Hur påverkar eventuella förändringar ditt företags verksamhet?

EU har antagit en rad olika direktiv på upphandlingsområdet. I och med att de är direktiv så har de införlivats i brittisk rätt. Men efter 1 januari 2021 kan Storbritannien ändra eller upphäva dessa lagar, om inga övergångsarrangemang eller framtida avtal hindar detta.