Efter brexit – intellektuella äganderätter

Varumärkesskydd

Har ditt företag varumärken som skyddas i Storbritannien idag? Skyddet för EU-varumärken kan komma att försvinna och skyddet för brittiska registrerade varumärken kan komma att ändras efter Storbritanniens utträde ur EU.

Patentskydd

Har du patentskydd i Storbritannien?
Patent regleras huvudsakligen utanför EU idag. Utanför EU finns en europeisk (EPC) och en internationell patentkonvention (PCT) som möjliggör ansökan om patentskydd i många länder samtidigt. Storbritanniens utträde ur EU påverkar inte dessa system. På vissa områden som är relaterade till patent, till exempel tilläggsskydd för patent, finns dock harmoniserade regler inom EU.  Därmed finns det en risk för osäkerhet kring regleringen för tilläggsskydd i Storbritannien.

Mer information om tilläggsskydd hos EU-kommissionen