Handelsprocedurer efter brexit

Den stora skillnaden när Storbritannien är utanför EU är att tullar, tullprocedurer och andra handelsprocedurer kommer att införas för all typ av varuhandel. För företag som exporterar och importerar varor gäller det därför att förbereda sig och ställa ett antal frågor:

Varuhandelns omfattning

Vilken handel har företaget med Storbritannien? Utförsel från EU, eller införsel från Storbritannien? Det vill säga, säljer ni till eller köper ni från Storbritannien? Reglerna kommer att ändras för handel i båda riktningarna.

Handlar företaget redan idag med länder utanför EU? Om inte, kontakta Tullverket för att ta reda på vad som krävs för att handla med tredje land.

Mer information:

Brexit – att handla med länder utanför EU – Tullverket
Exportguiden – Business Sweden

Skaffa kompetens

Om företaget idag bara handlar inom EU, skaffa tullkompetens. Oavsett den framtida relationen mellan Storbritannien och EU så kommer företaget bli tvunget att följa en rad nya regler och lära sig administrera dem. Fundera över om tullhanteringen ska skötas av företaget eller om det är lämpligare att anlita ombud. Räkna med ökade kostnader för administration.

Tulltillstånd

När behöver eventuella tulltillstånd sökas för att vara klara till 1 januari 2021? Kontakta Tullverket för att få information. Tänk på att vara ute i god tid.

Tullsatser?

Vissa varor kan komma att beläggas med tull efter 1 januari 2021. Vilka tullsatser gäller för ert företags varor om de blir tullpliktiga? Det kan även uppkomma andra avgifter i samband med handeln än tullar. Kontakta Tullverket och andra berörda myndigheter beroende på vara för att ta reda på vad som gäller vid import till EU. Kontakta eventuella samarbetspartners i Storbritannien för att ta reda på vad som förväntas gälla i Storbritannien vid import och export.

Tullnedsättning?

Bearbetas varorna i Storbritannien/EU och vill företaget få tullnedsättning vid återimporten/återexporten? Då kan företaget behöva ansöka om tillstånd hos Tullverket.

Förenklad tullhantering?

Är leverantörerna/underleverantörerna certifierade godkända ekonomiska aktörer, Authorized Economic Operator (AEO), som kan medge förenklad tullhantering?

Transitera varor?

Kommer varorna från tredje land och anländer till hamn, flygplats eller gränsövergång i EU för att sedan distribueras vidare till Storbritannien? Då kan du slippa betala eventuella avgifter både vid import till EU och till Storbritannien under förutsättning att de transiteras eller läggs på tullager vid ankomst till EU. Mer information:

Transitera varor – Tullverket
Tullagerförfarandet – Tullverket

Tillstånd eller certifikat?

Krävs det tillstånd/certifikat för import till/export från EU av företagets varor? Det kan gälla exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel och krigsmateriel, produkter som idag handlas fritt inom EU men som efter Storbritanniens utträde i flera fall lär behöva tillstånd. Ta höjd för att tillstånd tar tid att få och kan medföra vissa utgifter. Kontakta behörig myndighet för mer information om just din vara. Du kan läsa mer här:

Moms och punktskatter?

Brexit kan komma att innebära förändrade förutsättningar för betalning av moms och punktskatter. Kontrollera i vilken mån regelverken för momsredovisning/betalning skiljer sig vid handel inom EU och med tredje land. Kontakta Skatteverket för att ta reda på vad som gäller.


Tullar och skatter införs gradvis 2021

Storbritannien har publicerat sin tulltaxa som kommer gälla från 2021. Denna kommer gälla om inte Storbritannien och EU under förhandlingarna enas någonting annat, exempelvis nolltullar. Det är dessa tullar som även kommer gälla om ursprungsreglerna i ett framtida avtal inte är uppfyllda.
 
Storbritannien planerar att införa de nya tullarna, skatterna och kraven gradvis under 2021. Här är den planen i korthet:
  • Januari 2021.
    Du som importerar kläder och elektronik till Storbritannien kommer behöva förbereda dig för vissa tullkrav. Det handlar till exempel om att föra register över importerade varor och att fylla i en tulldeklaration inom sex månader efter importen. Tullar kommer behöva betalas för all import men själva betalningen kan skjutas upp till deklarationen gjorts. Gränskontroller kommer att göras på varor som alkohol och tobak samt på en del levande djur och växter.
  • April 2021.
    Hälsointyg eller sundhetscertifikat kommer att krävas på alla animaliska produkter, till exempel kött, mat för husdjur, honung, mjölk och äggprodukter. Detsamma gäller växtprodukter. Förhandsbesked blir obligatoriskt.
  • Juli 2021.
    Företag som handlar med Storbritannien behöver göra tulldeklarationen direkt vid importen och samtidigt betala relevanta avgifter. Detta gäller alla varor. Fullständiga säkerhetsdeklarationer kommer att krävas, för sanitära och fytosanitära handelsvaror kommer de att kontrolleras ytterligare, kontroll av djur och växter kommer nu att ske vid brittiska gränskontrollstationer. 
EU har meddelat att gränskontrollerna för import till EU kommer införas fullt ut från 1 januari 2021.