Efter brexit – frihandelsavtal och tullfrihet

Tar företaget in insatsvaror från Storbritannien för att ingå i produktion av varor som sedan säljs tullfritt/med nedsatt tull till ett land som EU har frihandelsavtal med?

Det kan då innebära att varan efter 1 januari 2021 inte uppfyller kraven för EU-ursprung och därmed inte kan få tullfrihet eller tullnedsättning vid exporten. Företaget behöver beakta denna risk och fundera över lämplig åtgärd.

Kommer varorna från ett land som EU har frihandelsavtal med? Importeras varorna idag till Storbritannien för vidare distribution inom EU? Kontrollera då om direkttransportregeln gäller i avtalet med landet som varorna har ursprung i. Direkttransportregeln säger att en vara måste gå direkt från avsändarland till slutdestination utan att försändelsen splittras på vägen, annars förlorar varorna sin ursprungsstatus och därmed möjligheten att få tullbefrielse eller tullnedsättning vid import till EU.

För mer information, kontakta Kommerskollegium eller Business Sweden. Information finns också här:
Ursprungsregler – ITC-rules of origine facilitator (databas med ursprungsregler i frihandelsavtal)

Importerar ert företag varor till Storbritannien från länder som EU har frihandelsavtal med, och som därefter säljs i Storbritannien? Det är fallet för en stor del av detaljhandeln. I så fall kan det bli nya eller högre tullar för vissa varor om Storbritannien inte kommer att fortsätta att omfattas  av alla EU:s frihandelsavtal, vilket i dagsläget är oklart.