Efter brexit – etablering av företag eller kontor

Tänker ni etablera er i Storbritannien efter 1 januari 2021? Oavsett om det gäller bygga en fabrik eller skapa ett säljkontor så kan det då vara ändrade förhållanden och ett mer osäkert läge. Det kan uppstå nya krav på tillstånd och tillståndsförfaranden liksom nya avgifter och nya restriktioner var och under vilka villkor ni kan etablera er. Ömsesidigt erkännande, att tillstånd i Sverige automatiskt ger tillstånd i Storbritannien, kommer inte längre gälla.