Efter brexit – etablering av företag eller kontor

Tänker ditt företag etablera sig i Storbritannien efter 1 januari 2021? Oavsett om det gäller att bygga en fabrik eller att sätta upp ett säljkontor så kommer förutsättningarna vara annorlunda än när Storbritannien var en del av EU och EU:s inre marknad.

På den inre marknaden råder frihet för etableringar men efter 1 januari 2021 upphör detta att gälla.

Företag som är registrerade i Storbritannien men kanske har sin centrala administration eller affärsverksamhet i EU, kommer efter utträdet att betraktas som tredjelands-företag. Detta gäller givetvis vice versa för företag som är etablerade i Storbritannien men har sin hemvist i EU. Filialer i EU till företag från Storbritannien kommer att vara filialer till tredjelands-företag. Däremot är dotterbolag i EU till företag från Storbritannien i princip EU-företag. 

Nya tillstånd och regelverk

Det är troligt att det kommer uppstå nya krav på tillstånd och tillståndsförfaranden, nya avgifter samt restriktioner för var och under vilka villkor som etableringen kan ske vid 1 januari 2021. Ömsesidigt erkännande, att ett tillstånd i Sverige automatiskt ger tillstånd i Storbritannien, kommer inte längre gälla.

Företag etablerade i Storbritannien kan också räkna med nya regler för bland annat moms, personal och personrörlighet, dataöverföringar av persondata med mera.

Beroende på företagsform kan även vissa företag bli tvungna att ändra sin företagsregistrering från 1 januari 2021. Storbritannien har publicerat en vägledning och information om vilka typer av företag samt hur du går tillväga för att ändra registrering.

Mer information: