Efter brexit - ekologiska produkter

Även 2021 kommer EU:s och Storbritanniens ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel ses som likvärdiga i handeln mellan parterna. Men om du handlar ekologiska varor med Storbritannien behöver du ändå förbereda dig för en del förändringar.

För att varor ska kunna säljas som ekologiska mellan två olika länder krävs att länderna godkänner varandras regelverk och kontroller som likvärdiga, eller att kontrollorgan godkänns för certifiering av ekologiska produkter till den andra marknaden. På grund av den inre marknaden har alla EU-länder ett gemensamt regelverk för ekologisk produktion och märkning. När Storbritannien lämnar den vid årsskiftet krävs att båda parter godkänner varandras regelverk eller kontrollorgan för att det ska vara möjligt att handla med ekologiska varor över den brittiska gränsen.

Både EU och Storbritannien har fattat beslut som gör det möjligt att fortsätta handla med ekologiska produkter efter årsskiftet. Storbritannien har beslutat att provisoriskt erkänna EU:s ekologiska standard som likvärdig med den egna. Detta gäller fram till 31 december 2021. EU har godkänt ett antal brittiska kontrollorgan som får certifiera ekologiska produkter för EU-marknaden.

Handeln med ekologiska varor, liksom med alla andra varor kommer dock att bli krångligare än idag. Det kommer förmodligen bli gränskontroller för ekologiska produkter, såvida parterna inte kommer överens om något annat. EU har gränskontroller för ekologiska produkter för de allra flesta länder utanför EU, men med vissa undantag. Norge är ett sådant exempel då landet har ett särskilt avtal med EU. Gränskontrollen medför en del administrativt arbete och en kostnad. Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal kan det också bli tal om höga tullar för en del livsmedel. Det är därför viktigt att du som handlar ekologiska produkter med Storbritannien förbereder dig för förändringarna.

Läs mer om hur du förbereder handel med ekologiska produkter