Efter brexit – nu förhandlar EU och Storbritannien om ett frihandelsavtal

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är nu igång. Vad är det de förhandlar om, Christopher Wingård, samordnare för Kommerskollegiums arbete under de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien:

– De förhandlar om ett nytt frihandelsavtal. Senast i oktober måste förhandlingarna vara klara för att avtalet ska hinna granskas och antas i respektive parlament.

Vad är det parterna förhandlar om?

– Allt egentligen! Ett frihandelsavtal innehåller otroligt mycket idag, allt från varor och tjänster till personrörlighet, dataflöden, offentlig upphandling, tekniska regler och standarder exempelvis.

– Men det är mer än så. När Storbritannien helt lämnat EU lämnar de även en hel del andra avtal om exempelvis luftfart, säkerhetssamarbete, energi och kärnkraft, fiske och transporter. Allt detta ska också förhandlas om under 2020.

Vilka förändringar kan vi räkna med?

– Det är jättesvårt att svara på med tanke på att förhandlingen precis startat. Men kostnaderna för handeln kommer att öka. Inget avtal kommer ens nära integrationen på EU:s inre marknaden. Det går inte. Pratar vi varuhandel exempelvis så kommer det bli mer administration vid gränsen. Tulldeklaration kommer krävas bland annat, samma sak med ursprungsbevis i någon form. Även för tjänstehandeln kan det bli problem. Personrörlighet är väldigt känsligt. Det i sin tur påverkar möjligheterna att arbeta och studera i Storbritannien.

Är det något som företag kan göra under förhandlingarna?

– Absolut! Det kommer bli förändringar och det kan vara bra att använda tiden under 2020 till att se över leveranskedjor, det gäller både direkt handel med Storbritannien och handel med andra länder. Innehåller varorna material från Storbritannien exempelvis? Idag klassas det materialet som europeiskt men så kommer det troligen inte vara 1 januari 2021.

– Det gäller att hålla sig allmänt informerad om förhandlingen. EU-kommissionen kommer löpande uppdatera. På Kommerskollegium kommer det också att finnas information på vår webb eller via vårt nyhetsbrev. Även Tullverket och andra aktuella myndigheter informerar via sina kanaler.

Ser du något hot?

– Det är ju en förhandling och det finns inga garantier om ett bra slutresultat. Båda sidorna har gjort en hel del utspel som oroat, även om det ofta är en del av processen innan en förhandling startar på riktigt. Men visst, det finns en risk att EU och Storbritannien kan stå utan avtal i december. Hur stor den risken är går inte att säga idag.

– Det kanske största hotet är att vi inte får ett så bra avtal som relationen mellan EU och Storbritannien förtjänar. Våra ekonomier är så nära sammanflätande och många gånger beroende av varandra. Men yttre faktorer som exempelvis en väldigt snäv tidsplan riskerar att lämna oss med ett avtal som inte helt tar hänsyn till detta beroende. Det vore på många vis sorgligt om vi skulle ha ett mer djupgående handelsavtal med exempelvis Kanada än med Storbritannien.

Vad är Kommerskollegiums roll?

– Vår roll är i första hand att vara ett stöd till Regeringskansliet, att granska förhandlingstexter och komma med analyser av förslag under själva förhandlingen. Men givetvis kommer vi även informera på olika sätt, via vår webb och på sociala medier. Det är viktigt att de som i slutändan ska använda handelsavtalet – företagen - ges förutsättningar att följa och förstå vad som händer.

Relaterad information