Storbritanniens tulltaxa 2021

Storbritannien har presenterat landets nya tulltaxa som omfattar de tullsatser som kommer att tillämpas vid import av varor till Storbritannien. Den gäller från och med den 1 januari 2021 och ersätter därmed EU:s gemensamma tulltaxa.

Den nya brittiska tulltaxan, UK Global Tariff (UKGT), gäller inte för de länder som Storbritannien har frihandelsavtal med eller för utvecklingsländer som omfattas av nolltullar eller lägre tullsats genom EU:s allmänna preferenssystem (GSP). Det finns även undantag för varor som omfattas av tullnedsättning eller tullsuspension.

Om det inte finns ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien kommer UKGT att gälla vid import av varor till Storbritannien från den 1 januari 2021. Även om det finns ett frihandelsavtal på plats mellan EU och Storbritannien kommer UKGT att gälla för sådana varor som kommer från EU men som inte uppfyller ursprungsreglerna i avtalet.

Högre andel tullfria tullpositioner

UKGT innebär att 47 procent av tullpositionerna av alla varor är tullfria jämfört med EU:s tulltaxa där andelen tullfria tullpositioner är 27 procent.

Fördelat på jordbruksvaror är 23 procent av tullpositionerna tullfria i UKGT jämfört med 16 procent av jordbruksvarorna i EU:s tulltaxa.

Fördelat på industrivaror är 57 procent av tullpositionerna tullfria i UKGT jämfört med 31 procent av industrivarorna i EU:s tulltaxa.

Krångeltullar tas bort

Storbritannien har valt att ta bort så kallade krångeltullar, i det här fallet varor med tullsatser under 2 procent då de anses för kostsamma att ta ut.

UKGT omfattar betydligt fler tullar för industrivaror jämfört med den informationen som Storbritannien tidigare presenterade år 2019, och tulltaxan visar endast tullsatser vid import men inte övriga avgifter, skyddsåtgärder, mervärdeskatt eller andra importrestriktioner.

Information om Storbritanniens specifika tullsatser som gäller vid import till Storbritannien från den 1 januari 2021 (Storbritanniens regerings webbplats)

Har du frågor?

Välkommen att kontakta mig.

Maria Johem

Telefon: 08-690 48 54

Kontaktformulär