Brexit – efter övergångsperioden

I den här delen av våra sidor om EU:s förhållande till Storbritannien tar vi upp områden där det kommer bli påtagliga förändringar efter övergångsperiodens slut. Det gäller oavsett vilken typ av avtal som EU och Storbritannien kommer överens om. Det går däremot i dagsläget inte att säga exakt vilka förändringarna blir, det beror på vad parterna kommer överens om i förhandlingarna.