Stora förändringar att se upp för efter 1 januari 2021

Har du koll på dina produkter? Vet du var de kommer ifrån? Vet du och kan du gå i god för att de uppfyller säkerhetskraven? Med Storbritannien utanför EU kommer även företag som idag räknas som distributörer att bli importörer och därmed avkrävas ett större ansvar för produkten.

Under övergångsperioden kommer allt att fungera som hittills till periodens slut den 31 december 2020. Därefter är det inte klart vad som kommer att gälla, och det finns ingen garanti för att ett avtal mellan EU och Storbritannien innehåller just det som du har inom EU idag. Det gäller alltså att förbereda sig.

– Det blir ökad administration och stora ökningar av kostnaderna för ett företag. En importör är ansvarig för all dokumentation och för att produkten uppfyller säkerhetskraven, säger Anders Karlsson, som utrett hur brexit påverkar tekniska regler och handeln.

Idag kan ansvaret för en produkt ligga på till exempel importören i Storbritannien dit varan kom först när den importerades till EU eller på producenten i Storbritannien. Sedan kan den varan säljas och distribueras inom EU eller Norge, Island och Liechtenstein. I handeln med ett Storbritannien helt utanför EU gäller inte detta längre utan det är den som för in produkten från Storbritannien in i EU som blir ansvarig för att produkten uppfyller säkerhetskraven.

– För många företag som varit vana att göra affärer i EU-länderna eller Norge kan detta ansvarstagande vara något helt nytt.

Anders Karlsson ger följande råd:

  • Kartlägg varifrån produkten kommer.
  • Ta reda på vilka krav som produkten måste uppfylla.
  • Ta reda på vilken dokumentation som behövs för att sätta produkten på marknaden. Om produkten är CE-märkt så be producenten om kopia på EU-försäkran om överensstämmelse. Där framgår det vilka regler produkten uppfyller.

Frågor? Kontakta Anders Karlsson på Kommerskollegium.