Tullfrihet för att importera skyddsutrustning under corona

Offentliga organ såsom myndigheter, regioner och kommuner kan importera skyddsutrustning tull- och momsfritt under coronakrisen. Även vissa organisationer har denna möjlighet. Det har EU-kommissionen beslutat.

EU-kommissionens beslut gäller retroaktivt, från den 30 januari och sex månader framåt. Under denna period kan offentliga organ och vissa välgörenhetsorganisationer importera exempelvis skyddsglasögon, ansiktsskärmar och handskar från länder utanför EU utan att betala tull.

– Att använda ett handelspolitiskt instrument för att ge bättre förutsättningar för att bekämpa covid-19 och att hjälpa dem som drabbats är naturligt i det här läget, säger Maria Johem som är expert på tullfrågor vid Kommerskollegium.

Beslutet innebär även momsfrihet. I Sverige är det Tullverket som har ansvar för frågan. På deras webbplats finns mer information om vilka organ och organisationer som kan importera tull- och momsfritt, vilka varor det gäller och på vilket sätt varorna ska användas:

Varor avsedda för skydd mot bekämpning av covid-19 på Tullverkets webbplats