Frågor och svar om att söka exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som handlar om att söka exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kräver export till Norge något tillstånd?

Nej, Norge (tillsammans med de andra Eftaländerna) har blivit undantagna förordningen. Exporttillstånd till Norge krävs alltså inte.

Hur söker jag exporttillstånd?

Du ansöker genom att fylla i en blankett och skicka in den till Kommerskollegium. Läs mer på Att ansöka om exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk.

Finns det någon risk att mitt företag inte beviljas exporttillstånd?

Om de varor som du exporterar är en bristvara inom EU, kan din vara inte beviljas exporttillstånd. Du får då inte exportera varan ut från EU.

Slipper jag ansöka om exporttillstånd om jag exporterar små mängder?

Nej, man behöver tillstånd för all export.

Hur länge är ett exporttillstånd giltigt?

Normalt ges tillstånd för 13 dagar, men det kan också vara kortare giltighetstid. Tillstånd ges i dagsläget längst till och med den 14 april. Detta beror på att vi löpande uppdaterar oss angående vilka varor som är bristvaror.

Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Normalt utfärdar vi ditt tillstånd inom fem arbetsdagar. Om vi behöver samråda med fler myndigheter, till exempel om dina varor finns någon annanstans inom EU, kan det ta upp till 15 arbetsdagar.

Min sändning innehåller flera olika varukoder, hur söker jag exporttillstånd?

Du kan ansöka om flera varor på en och samma ansökningsblankett. Som mest kan du söka för fyra olika varukoder. Har du fler än så behöver du ansöka om ytterligare ett tillstånd.

Jag har två separata sändningar som avser samma varukod, måste jag söka två exporttillstånd?

Nej, du kan söka ett tillstånd för båda sändningarna.

Om mitt företag exporterar varorna från ett annat EU-land, var ska jag söka tillstånd?

Om ni är ett svenskt företag som har lager eller produktion i andra EU-länder ska ni söka tillstånd i Sverige. I dessa fall kommer Kommerskollegium att samråda med det landets ansvariga tillståndsmyndighet. Då kan handläggningen ta upp till 15 arbetsdagar.

Behöver jag söka exporttillstånd för de varor som jag har i tullager?

Nej, du behöver inte sökta tillstånd för varor på tullager. Varor placerade på tullager är inte i fri omsättning i EU. Försäljning av dessa varor till länder utanför EU räknas därför som en återexport, inte en export.

Varför behöver företagen ansöka om exporttillstånd?

EU har infört exportrestriktioner för att säkra tillgången till skyddsglasögon, ansiktsskydd, skyddsdräkter och annan personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk. Bakgrunden till EU:s beslut om exportrestriktioner var spridningen av coronaviruset och behovet att skydda sina medborgare.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi till.

Gruppen som arbetar med exporttillstånd

Telefon: 08-690 49 20

Kontaktformulär